Word kandidaat

Goesting om je in te zetten voor je collega’s? Wil je niet louter toekijken, maar actief deelnemen aan het sociale leven in je onderneming? Stel je dan kandidaat!

Kan je goed luisteren en discussiëren? Kriebelt het om te onderhandelen? Ga er dan voor!

Mijn gegevens

De ingewonnen informatie op dit document is bestemd voor intern gebruik. Je geeft ons toelating de door jou verstrekte gegevens te verwerken in de databank van het ABVV, mits deze gegevens beschermd worden overeenkomstig de wet van 8-12-2009 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je kan je persoonlijke gegevens desgewenst inkijken en verbeteren.